Tuesday Jan 15, 2019

פרטיות העתיד: פרק הבכורה

ההתפתחויות הטכנולוגיות, הרשתות החברתיות והאינטרנט של הדברים הוסיפו לאיכות החיים שלנו והביאו לפריצות דרך משמעותיות המשנות סדרי עולם. יחד עם זאת, יצרו גם איומים חדשים ומשמעותיים לפרטיות שלנו.
הבתים החכמים בהם אנו גרים, אפליקציות כושר ובריאות, מצלמות המעקב שסובבות אותנו, הערים הדיגיטליות והכמות העצומה של המידע האישי שאנו מותירים אחרינו בגלישה ברשת.
הכירו את אתגרי הפרטיות החדשים, דעו את זכויותיכם וקבלו דרכים לשמירה על הפרטיות בפודקאסט של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013